bitcoin-standard

[แปล] Bitcoin Standard เมื่อระบบการเงินไม่ต้องขึ้นกับตัวกลาง บทที่ 3 เงินโลหะ Part 2

สุดท้ายแล้วผู้ที่ครอบครองอำนาจทางการเงินก็มีอิทธิพลต่อเงินที่เราเก็บไว้เสมอๆนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรสนใจ Bitcoin
ผลงานแปลนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเพจ Blockchain Review และ คุณพิริยะ สัมพันธารักษณ์ MD ของ Chaloke dotcom ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ

[แปล] Bitcoin Standard เมื่อระบบการเงินไม่ต้องขึ้นกับตัวกลาง บทที่ 3 เงินโลหะ Part 1

เมื่อเข้าสู่ยุคอุตสหกรรมเงินโลหะจึงเข้ามามีบทบาท แต่สุดท้ายรูปแบบเงินที่เป็นโลหะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมาดูกันครับ
ผลงานแปลนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเพจ Blockchain Review และ คุณพิริยะ สัมพันธารักษณ์ MD ของ Chaloke dotcom ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ
(บทนี้แปลไม่ยาก)

[แปล] Bitcoin Standard เมื่อระบบการเงินไม่ต้องขึ้นกับตัวกลาง บทที่ 2 เงินโบราณ

ทำไมในอดีตภาวะถึงเกิดการล่มสลายของระบบการเงิน มันเกิดขึ้นจากอะไรเราลองมามองผ่านมุมมองของการเงินโบราณกันครับ
ผลงานแปลนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเพจ Blockchain Review และ คุณพิริยะ สัมพันธารักษณ์ MD ของ Chaloke dotcom ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ
(บทนี้แปลไม่ยากจบบทนี้ขอดองเช่นเคย)

[แปล] Bitcoin Standard เมื่อระบบการเงินไม่ต้องขึ้นกับตัวกลาง บทที่ 1 เงินตรา

ทำไมเงินที่ผลิตได้ง่ายนั้นมีแนวโน้มที่จะเสื่อมมูลค่า ทำไมเงินที่ผลิตได้ยากจึงดีต่อผู้ที่ถือครอง
ผลงานแปลนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเพจ Blockchain Review และ คุณพิริยะ สัมพันธารักษณ์ MD ของ Chaloke dotcom ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ
(แปลยากมากจบบทนี้ขอดองยาวๆ)

[แปล] Bitcoin Standard เมื่อระบบการเงินไม่ต้องขึ้นกับตัวกลาง บทนำ

Bitcoin Standard เป็นหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเงินและบอกเล่าว่าทำไม Bitcoin นั้นถึงเป็นคำตอบของระบบการเงินที่ดีที่สุดรูปแบบหนึง
ผลงานแปลนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเพจ Blockchain Review และ คุณพิริยะ สัมพันธารักษณ์ MD ของ Chaloke dotcom ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ
(บอกเลยครับว่าแปลยากมากนี่คือดองไว้นานมากกว่าจะเข็นออกมาได้)

Advertisment ad adsense adlogger