fbpx

Smart Contract Application 2 : Records การประยุกต์ใช้สัญญาอัจฉริยะในเรื่องของการบันทึกข้อมูล

สำหรับท่านข้อมูลมีความสำคัญเพียงไหน . . . ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญกับมนุษย์มาก มันคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย ทำคนรวยให้จนได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้คนจนมารวยได้ แปลว่ามันอยู่เหนือเงินและความรวยจนใช่ไหม? ในมุมมองส่วนตัวของผมมันสำคัญประมาณนั้น ภายหลังข้อมูลได้แปลงเปลี่ยนเป็นข้อกำหนดร่วมกัน หรือที่เราเรียกว่า “สัญญา” ข้อมูลเหล

Smart Contract Application 2 : Records การประยุกต์ใช้สัญญาอัจฉริยะในเรื่องของการบันทึกข้อมูล

6 Jul 2018

สำหรับท่านข้อมูลมีความสำคัญเพียงไหน . . .
ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญกับมนุษย์มาก มันคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย ทำคนรวยให้จนได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้คนจนมารวยได้
แปลว่ามันอยู่เหนือเงินและความรวยจนใช่ไหม? ในมุมมองส่วนตัวของผมมันสำคัญประมาณนั้น
ภายหลังข้อมูลได้แปลงเปลี่ยนเป็นข้อกำหนดร่วมกัน หรือที่เราเรียกว่า “สัญญา”
ข้อมูลเหล่านั้นคือสิ่งที่แสดงถึงความได้เปรียบเสียเปรียบ ผลประโยชน์ และสิ่งที่เกิดขึ้น
วันนี้บทความนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ Smart Contract ในการบันทึกข้อมูล

Smart Contract หรือสัญญาอัจฉริยะกับการประยุกต์ใช้
ในการบันทึกข้อมูลหรือ Records ต่างๆ

สัญญาอัจฉริยะที่ปรับใช้ในด้านการค้าหรือ Uniform Commercial Code (UCC) ได้
และทำให้กระบวนการต่ออายุสัญญาและปลดสัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทั้งยังสร้างระบบการปล่อยกู้ที่มีความปลอดภัยมากกว่าเดิมแก่ทุกฝ่าย ในการปล่อยกู้ในช่วงต้น การเก็บเงินกู้ระหว่างกระบวนการ และในช่วงที่ชำระเงินครบหรือมีการผิดสัญญา

Note : UCC คืออะไร ? ทำไมคนในวงการบล็อกเชนต้องรู้จัก ?
บทบัญญัติใน Uniform Commercial Code ดังกล่าวข้างต้น มีในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ
ซื้อขาย (Sales)
ตราสารทางการค้า (Commercial Papers)
ธนาคารกับการเรียกเก็บเงินตามตั๋ว (Bank Deposit and Collection)
เลตเตอร์ออฟเครดิต(Letter of Credit)
ใบรับคลังสินค้า (Warehouse Receipts)
บิลออฟเลดิ้ง (Bill of Lading)
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Securities)
ธุรกรรมที่มีหลักประกัน(Secured Transactions)
สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยมลรัฐที่มีระบบกฎหมายของตนเองเป็นเอกเทศ จึงมีส่วนที่ผิดแผกแตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของจัดทำ Uniform Commercial Code ก็เพื่อให้เกิดเป็นแบบฉบับของกฎหมายธุรกิจที่มลรัฐแต่ละรัฐไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของตนซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็รับไปออกเป็นกฎหมายภายในของรัฐตนแล้ว ทั้งนี้ เพราะต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าถ้ากฎหมายภายในของแต่ละมลรัฐในเรื่องนี้มีความสอดคล้องกัน ย่อมเกิดความสะดวกและจะเป็นประโยชน์มหาศาลในการทำธุรกิจกัน

สรุปง่ายๆคือการทำรูปแบบของสัญญาการค้าให้มีกฎพื้นฐานที่ใช้ร่วมกัน แต่กฎเฉพาะก็แบ่งแยกตามพื้นที่ ดังนั้นหากผิดกฎเฉพาะจะใช้ได้ตามที่แต่ละภาคส่วนประกาศใช้ แต่กฎพื้นฐานมีผลต่อทุกภาคส่วน

หากนำ Smart Contract มาประยุกต์ใช้กับการบันทึกข้อมูลสัญญาและการบังคับใช้สัญญา
จะทำให้กฎระเบียบที่ตกลงกันในสัญญาจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ตามแต่ละเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และสัญญาเกิดขึ้นในรูปแบบ UCC ซึ่งเราสามารถนำข้อตกลงการปลดสัญญาหรือต่อสัญญา หรือขอหลักประกันได้โดยอัตโนมัติ ในทางปฏิบัติแล้วนอกจากความเป็นสากล ความคล่องตัว การทำสัญญาในรูปแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนทางกฎหมายไปได้มาก

ยกตัวอย่างสัญญาการขายมันฝรั่งของAกับB ( Sales Contract )
เช่นสัญญาซื้อขาย นายAขายมันฝรั่งให้Bโดยตกลงกันที่ราคา กก.ละ 50 บาท
จะส่งมอบวันที่ 20มกรา20xx และนายBจะจ่ายเงินด้วยวิธีการใด และเมื่อไหร่
หากทั้งคู่ทำลงกระดาษแล้วเก็บไว้คนละฉบับ ก็มีความเสี่ยงถูกปลอมแปลง กระดาษหาย
แต่หากทำลง Smart Contract เรื่องพวกนี้จะถูกขจัดออกไป เพราะเราจะเอาสัญญาพวกนี้ไปไว้ใน Smart Contract ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกเวลา ปลอมแปลงไม่ได้ และมีความคล่องตัวในการใช้งาน

สรุป
-Smart Contract สามารถนำไปประยุกต์เพื่อการบันทึกข้อมูลในเชิงพาณิชย์ได้ และก่อให้เกิดกระบวนการอัตโนมัติ อีกทั้งสัญญายังโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้บนบล็อกเชน
-กระบวนการอัตโนมัติที่เกิดเช่น การเก็บดอกเบี้ย การต่อสัญญา การยกเลิกสัญญาแบบครบเงื่อนไย การผิดสัญญาเพราะทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง
-ตัวสัญญาทำเป็น UCC หรือรูปแบบสัญญาเชิงพาณิชน์ที่เป็นสากล ทำให้แบบฟอร์มสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งโลก
-ไม่มีการใช้กระดาษ สัญญาถูกเก็บบนบล็อกเชนยากต่อการปลอมแปลง ง่ายต่อการรักษา โปร่งใสต่อการตรวจสอบ คล่องตัวต่อการใช้งาน
-ลดต้นทุนทางกฎหมาย

เตรียมความรู้ สู่อนาคต
Happy Moving ครับ

Cr : https://www.ccn.com/smart-contracts-12-use-cases-for-business-and-beyond/

0 0 vote
Article Rating
Article
Writer
การสมัครรับข้อมูล
แจ้งเตือนสำหรับ
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Maybe You Like

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x