Bitcoin

ประวัติศาสตร์ Bitcoin ตอนที่ 3 Cypherpunk นักปฎิวัติเงินดิจิทัล

หลังจากบทที่แล้วเราได้พูดถึงเงินดิจิทัลที่ล้มเหลวในยุคเริ่มต้นมาแล้วตอนนี้เราจะมาเล่าถึงสาเหตุในการเกิด Bitcoin ครับว่าในช่วงก่อนปี 2008 ที่ White Paper ของ Bitcoin จะถูกเผยแพร่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนอื่นเราจะขอเล่าย้อนไปถึงคนกลุ่มหนึ่งๆที่ได้รวมตัวกันตั้งแต่สมัยยุคแรกๆของอินเทอร์เนตเลยทีเดียว โดยคนกลุ่มนี้นั้นมีแนวคิดค่อนข้างเป็นเสรีนิยมที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลหรือใครก็ตามมายุ่งเกี่ยวกับพวกเขาซึ่งคนกลุ่มนี้มีชื่อว่า “Cypherpunk”

money management ตอนปฐมบท

ในโลกของการลงทุนทุกชนิดนั้นต่างล้วนมีความเสี่ยงทั้งนั้น หรือจะพูดให้เห็นภาพชัดๆก็คงต้องบอกว่า “ใดๆในโลกนี้ล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น” จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ว่ากันไปของการลงทุนประเภทนั้นๆ หรือแม้กระทั่งการฝากเงินไว้กับธนาคารก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน เช่น ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยเฉลี่ยแล้วเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปีละ 3% เป็นอย่างน้อย

ประวัติศาสตร์ Bitcoin ตอนที่ 2 ความล้มเหลวของเงินดิจิทัลในยุคเริ่มต้น

เมื่ออินเทอร์เนตเกิดขึ้นมาแนวคิดที่จะสร้างระบบการเงินที่ผูกกับอินเทรอร์เนตนั้นก็เกิดขึ้นมาด้วย แต่มันก็มีสาเหตุที่มันกลับไม่ประสบความสำเร็จเลยจนมาถึงในยุคของ Bitcoin หากเงินตราสามารถส่งได้ด้วยความเร็วเท่ากับอินเทอร์เนต หากเงินตราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ อะไรจะเกิดขึ้น

1 2 3
Advertisment ad adsense adlogger