Bitcoin

[แปล] Bitcoin Standard เมื่อระบบการเงินไม่ต้องขึ้นกับตัวกลาง บทนำ

Bitcoin Standard เป็นหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเงินและบอกเล่าว่าทำไม Bitcoin นั้นถึงเป็นคำตอบของระบบการเงินที่ดีที่สุดรูปแบบหนึง
ผลงานแปลนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเพจ Blockchain Review และ คุณพิริยะ สัมพันธารักษณ์ MD ของ Chaloke dotcom ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ
(บอกเลยครับว่าแปลยากมากนี่คือดองไว้นานมากกว่าจะเข็นออกมาได้)

1 2 3
Advertisment ad adsense adlogger