fbpx

สหภาพยุโรปเริ่มนำblockchainมาใช้อย่างจริงจัง

ยาวไปอยากเลือกอ่าน แสดง จุดเริ่มต้น ประเทศสมาชิก ในส่วนของสาธารณสุข เกี่ยวกับการเงิน ความเป็นไปได้และอนาคตที่สดใสของวงการ blockchain ในยุโรป หลังจากหลายเดือนของการเฝ้าดูและสังเกตุการณ์ คำสัญญาและความท้าทาย ขอความสามารถ ของ distributed ledger technology (DLT), สหภาพยุโรป  ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม BlockchainThank you for reading this post, don't forget

สหภาพยุโรปเริ่มนำblockchainมาใช้อย่างจริงจัง

21 Dec 2018

หลังจากหลายเดือนของการเฝ้าดูและสังเกตุการณ์ คำสัญญาและความท้าทาย ขอความสามารถ ของ distributed ledger technology (DLT), สหภาพยุโรป  ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม Blockchain

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

จุดเริ่มต้น

ย้อนกลับไป เดือนกุมภาพันธุ์ ปี 2018  the European Commission (EC)ได้เริ่มต้น  the EU Blockchain Observatory and Forum, โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุน  European cross-border  เกี่ยวกับข้อตกลง เรื่อง เทคโนโลยี และ ผู้ถือหุ้น  และ เพื่อเชื่อมต่อเศรษฐกิจระหว่างblockchain

ตั้งแต่ The EU Blockchain Observatory and Forum ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ได้มีการเปิดเผยรายงานที่เกี่ยวข้องออกมา 3 ฉบับ ฉบับแรกในเดือนกรกฏาคม เกี่ยวกับ “นวัตกรรมของblockchain  ใน ยุโรป” ฉบับที่สองในเดือนตุลาคมเกี่ยวกับ “Blockchain and the GDPR” และ ฉบับที่สามในเดือนธันวาคม เกี่ยวกับ “blockchain เพื่อ การปกครองและสาธารณะประโยชน์”

นับว่าเป็นก้าวที่สองที่สำคัญของ ยุโรปในเดือนเมษายน เมื่อ 21ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และ นอเวย์ ได้ลงนามร่วมกัน เพื่อที่จะก่อตั้ง  European Blockchain Partnership (EBP)และ ในปี 2018 EBP ได้มีสมาชิกมาเพิ่มอีก 5ประเทศในยุโรป กรีช และโรมาเนียได้มาเข้าร่วมในช่วงเดือนพฤษาภาคม ตามด้วยเดนมาร์ค และ ไซปรัส ในเดือนมิถุนายน และ อิตาลีในเดือนกันยายน โดยมีจุดสนใจที่สำคัญเกี่ยวกับ  cybersecurity, privacy, energy efficiency และการควบคุมกฎหมายในสหภาพยุโรป

จากที่ Mariya Gabriel  commissioner for the Digital Economy and Society ได้เน้นย้ำในการกล่าวต้อนรับ ของการเริ่มต้น EBP

“blockchain  เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ของ ประเทศในยุโรป และสมาชิคที่จะได้ ทบทวนเกี่ยวกับระบบข้อมูล โปรโหมดความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนตัว เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ  และสร้างพื้นทีใหม่ให้การบริหาร สวัสดิการ สาธารณประโยชน์ และ บริษัทต่างๆ (sic)”

ประเทศสมาชิก

ย้อนกลับไปช่วง เดือนกัยยายน researchandmarkets.com ได้ตีพิมพ์ รายงานใหม่เกี่ยวกับ ตลาดเทคโนโลยีblockchain  ในปี 2018-2023  โดยในรายงานได้กล่าวถึง สหภาพยุโรป ตั้งใจจะเพิ่มเงินลงทุนใน blockchain  และ DLT-related projects จาก 94ล้านดอลลาสหรัฐ ในปี 2018 สู่ 386 ดอลลาสหรัฐ ในปี 2020 โดยรายงานฉบับนี้ได้เขียนโดย มุมมองในแง่บวกที่มีต่ออุตสาหกรรมblockchain  ในทวีปยุโรป โดยมีพื้นฐานมาจาก ความจริงที่สำคัญหลายๆอย่าง เช่น EC กำลังเปิดเสรีให้อุตสาหกรรม และ สร้างกลองกำลังใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับblockchain

อีกก้าวนึ่งของวงการ blockchain ในยุโรป ได้เกิดขึ้นในเดือน ตุลาคม ของปีนี้ เมื่อ รัฐสภาของสหภาพยโรป ได้เริ่มต้นข้อตกลงที่มีชื่อว่า“Distributed ledger technologies and blockchains: building trust with disintermediation.” โดยได้พูดถึง เกี่ยวกับ DLT ที่สามมารถส่งอิทธิพลต่อ ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ โดยข้อตกลงนี้ได้ โฟกัสจุดสำคัญใหญ่ๆเช่น การเงิน สาธารณสุข การขนส่ง การศึกษา ลิขสิทธิ์ การบริการสาธารณะ และอื่นๆ

ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็น ว่า รัฐสภาได้มีการวางแผนให้ EC ได้ออกมาตราการ เพื่อจัดการกับการใช้DLT เป็นเรื่องมือในการหาผลประโยชน์ และแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ โดยข้อตกลงนี้ ทางรัฐสภาได้ให้ความสำคัญและ ใช้เชื่อมโยงกับปัจจัยสำคัญต่างๆ

ในส่วนของสาธารณสุข

ศักยภาพการนำ DLT  ไปใช้ในวงการสาธารณสุขและการแพทย์ ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ในการหารือกันของสหภาพยุปโรป  “My health My Data(MHMD)” เป็นโครงการที่ สหภาพยุโรปได้ลงทุน โดยมีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีblockchain ในการเข้าถึงและถ่ายโอนข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ข้อสำคัญของโครงการนี้ได้พูดถึงการใช้ blockchain ในการพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลและ การรายงานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการวิจัยยา ในส่วนของสาธารณสุข โดยมีการอนุญาติให้ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆทางดิจิตัลระหว่าง สถาบันวิจัยของภาครัฐ และเอกชน ภายใต้การควบคุมของ ผู้ป่วย และประชาชน

สหภาคยุโรปได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การใชเ blockchain ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว (GDPR)  โดยการพัฒนาโครงการ DECODE อีกหนึ่งโครงการที่สหภาพยุโรปได้ลงทุน โดยจุดประสงค์ของ โครงการนี้คือ การเปิดโอกาสให้ประชนชนได้ควบคุมและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์  จากข้อมูลในเอกสาร ได้กล่าวถึงการใช้  blockchain ในการปกต้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการรักษาพยาบาล และให้ประชนชนเป็นคนควบคุมข้อมูลสุขภาพ ของตัวเอง สามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งบันข้อมูลในส่วนไหน หรือเก็บเป็นข้อมูลส่วนตัว หริอเปิดโอกาสให้บริษัทประกันเข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลทางสาธารณสุขให้กว้างใหญ่ขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีการเน้นชัดเกี่ยวกับ การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ในการเข้าถึงข้อมูลทางสาธารณสุข

เกี่ยวกับการเงิน

ความสำคัญของการใช้ DLT ในการใช้ในภาคส่วนของการเงินในทวีปยุโรป หนึ่งในวิธี ที่ใช้เทคโนโลยี blockchain เป็นตัวกลาง ในการพัฒนา การขนถ่ายข้อมูล และ การลดค่าทำเนียมการซื้อขาย และค่าใช่จ่ายแอบแฝง  เพื่อการบริหารข้อมูล และ เพื่อความคล่องตัวทางการเงิน

โดย EC และ ผู้ที่มีส่วนควบคุมในท้องถิ่น โดย ความคุม เทรนของ DLT การดำเนินการใน อุตสาหกรรมการเงิน และ สนันสนุน ให้  มีการทำวิจัย และการทดลอง ในส่วนสำคัญของการเงิน ในการวินัจฉัย ความสามารถ ของ DLT

โดยรัฐสภายุโรป ได้พูดถึงข้อความกังวลเดี่ยวกับ ความกังวลและความไม่แน่นอน ของ cryptocurrency  โดยมีการบังคับให้ EC และ European Central Bank มีการให้ฟีทแบค และ เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของ crytocurrency และ สังเกตุการณ์ความอันตรายที่มีต่อสาธารณะ และ แสวงหาโอกาสของการใช้ crytocurrency ในระบบการชำระเงินในทวีปยุโรป

แต่ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงที่เชื่อมโยงต่อ ICOs  และ ความไม่ชัดเจนของกฎหมายความคุมการนำไปใช้ของ ICOs ซึ่งเป็นผลเสียต่อการลงทุน และระดมทุนในโปรเจ็ค ICOs  โดยรัฐสภาได้ถาม EC  และ national regulatory authorities เพื่อให้หามาตราการการป้องกัน กฎเกณต์ให้กับผู้ลงทุนใน ICOs เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่มีต่อ ICOs เพื่อให้เกิดความไว้วางใจต่อผู้ลงทุนและผู้บริโภค เพื่อให้การระดมทุนจากฝูงชน ใน cryto space เพิ่มมากขึ้น และ ลดความเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และ ลดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงิน หรือ การหนีภาษี เป็นต้น

ความเป็นไปได้และอนาคตที่สดใสของวงการ blockchain ในยุโรป

ในขณะที่มีการแพร่หลายของเทคโนโลยี Blockchain เป็นไปในทางการเมืองมากกว่า ทางกฎหมาย และ ทางEC ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบรับคำเรียกร้องเหล่านี้

เมื่อสัปดาห์ก่อน 4 บริษัทblockchainยักษ์ใหญ่ นั่นคือ Ripple, the NEM Foundation, Emurgo(จาก Cardano blockchain) และ Smart Ledger (จากการพัฒนาของบริษัท Fetch.AI) ได้ก่อตั้ง สมาคม Blockchain for Europe โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วย สหภาพยุโรป ได้เข้าสู่ Blockchain ในระดับโลกโดยให้การศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพการพัฒนาและการควบคุม ในอุตสาหกรรมblockchain โดย EC ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังต่อโครงการนี้ เนื่องจาก EC การพัฒนาในส่วนของการควบคุมในระดับชาติเพียงเท่านั้น

การปฎิเสธการเซ็นต์สัญญา ของ 4 ประเทศในยุโรปใต้ นั่นคือ ฝรั่งเศส อิตาลี ไซปรัส โปรตุเกส สเปนและกรีช นับเป็นตัวอย่างที่ดี จากรายงานได้กล่าวว่า ทุกอย่างได้เริ่มต้น ใน Malta ที่เรารู้จักกันในนาม “เกาะแห่งBlockchain” โดยเป็นการประกาศจากสหภาพยุโรปเพื่อโปรโหมด การใช้ Cryptocurrency  แต่กลับกลายเป็นการเพิ่มการใช้แค่เพียงภาครัฐ ที่ใช้บริการให้ประชาชนเพียงเท่านั้น

อีกหนี่งประเทศนั่นคือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ได้เริ่มมีการควบคุมอย่างเป็นมิตร เกี่ยวกับ Blockchain และ อุตสาหกรรมcrypto ยุโรปมีความพยายามที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในวงการ DLT ระดับโลก ซึ่งเห็นได้จากโครงการมากมายที่ริเริ่มในปี 2018 แต่กระนัน มันอาจเป็นการเพิ่มอำนาจทางกฎหมาย มากกว่าการตุ้นความสนใจให้ประชาชน

Cr : https://cointelegraph.com/news/europe-takes-serious-steps-towards-blockchain-adoption

 

Article
, ,
Writer

Maybe You Like