fbpx

การใช้ Blockchain ในอุตสาหกรรมหลักโดยการค้าปลีก การผลิต การคลังและอื่น ๆ

ยาวไปอยากเลือกอ่าน แสดง Blockchain ในอุตสหากรรมการผลิตจะเพิ่มขึ้นถึง 566 ล้านเหรียญ ภายในปี 2025 จีนตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี blockchain ในกระบวนการผลิต Blockchain มีมูลค่าสูงถึง 430 ล้านเหรียญสหรัฐในอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไร ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Blockchain คือ ตลาดค้าปลีก มูลค่า 2.3 พันล้านเหรียญ Blockchain ในด้านการเงิน 3 ล้านล้านเหรียญ กล

การใช้ Blockchain ในอุตสาหกรรมหลักโดยการค้าปลีก การผลิต การคลังและอื่น ๆ

755
19 Nov 2018

กลุ่มบริษัทใหญ่ๆ ผู้ประกอบการ และผู้จัดจำหน่ายพยายามที่จะรวบรวม เทคโนโลยี Blockchain ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดพลังงานในการประมวลผลของหน่วยงานส่วนกลาง

มีการระดมทุนถึง 1 พันล้านเหรียญต่อปี โดยกลุ่มผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่เพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งได้กลายเป็นจุดสนใจในระยะยาวของหลากหลายบริษัททั่วโลก

การเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของความต้องการและความสนใจในเทคโนโลยี Blockchain ทำให้ตลาดมีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหลักๆ รวมถึงการผลิต, การเกษตร, การค้าปลีก, Supply chain (ห่วงโซ่อุปทาน), IoT และ การชำระเงิน

 

Blockchain ในอุตสหากรรมการผลิตจะเพิ่มขึ้นถึง 566 ล้านเหรียญ ภายในปี 2025

ในวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยี ReportLinker เปิดเผยนรายงานการวิจัย คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตเทคโนโลยีทางด้าน Blockchain ในภาคการผลิตของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น 566 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025 หรือในอีก 7 ปีข้างหน้า

ตลาดการผลิตเทคโนโลยีทางด้าน Blockchain คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2020 และตลาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่อัตราร้อยละ 80 จนถึง 566 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025

ในขณะที่รายงาน อ้างถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการสำหรับการบริการทาง Blockchain โดยกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี เช่น Microsoft และ Intel เป็นตัวเร่งการเติบโตของ Blockchain ในตลาดการผลิต

PricewaterhouseCoopers (PwC) จาก PwC Blockchain เหล่ากลุ่มบริษัทต่างๆ เริ่มการสำรวจวิธีการรวบรวม Blockchain เข้ากับเชิงพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปสรรคด้านกฎระเบียบบริษัทต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการ Blockchain ในเชิงพาณิชย์ได้ในระดับใหญ่ได้

“ธุรกิจบอกกับเราว่า พวกเขาไม่ต้องการถูกทิ้งไว้ด้านหลังโดย Blockchain แม้ว่าในขั้นต้นของการพัฒนานี้ มีความวิตกกังวล เกี่ยวกับ ความไว้วางใจและกฎระเบียบ ยังคงมีอยู่ Blockchain โดยคำจำกัดความของมันสร้างความมั่นใจ แต่ในความเป็นจริง บริษัทต่างๆ พบกับปัญหาเกือบทุกครั้ง “

 

จีนตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี blockchain ในกระบวนการผลิต

ตลาด Cryptocurrency  ที่สำคัญอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ได้สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยี Blockchian และการใช้ประโยชน์ จากระบบ Decenterlized ในอุตสาหกรรมต่างๆ

เกาหลีใต้ ถือว่า  Blockchain เป็นหนึ่งในสามเทคโนโลยีหลักของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 พร้อมกับข้อมูลขนาดใหญ่ และรวมถึง AI  เนื่องจากรัฐบาลมีการเปิดแผนการส่งเสริมการฝึกอบรมทางด้าน Blockchain เพื่อนำเยาวชนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

Jack Ma ประธานบริษัท Alibaba กล่าวว่า จีนเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งกำลังขยับเข้าสู่กลยุทธ์การผลิตและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

โครงการ “Made in China 2025” ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่รัฐบาลจีนกำหนดให้ใช้เทคโนโลยีในการปฏิวัติจีน และ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ Smart solution, Green development และ emerging disruption technology เช่น Blockchain เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง ห่นยนต์, การขนส่งทางรถไฟ, การพัฒนาเรือ, พลังงาน, การเกษตร, IT และการบิน-อวกาศ เป็นเครื่องมือที่จะนำเข้าไปสู่โครงการ “Made in China 2025”

Forest Tian นักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้ง Precision Intelligent กล่าวว่า จีน กำลังเคลื่อนไปสู่การผลิตแบบอัตโนมัติ, ซึ่งต้องใช้ AI และ เทคโนโลยีการประมวลข้อมูล เช่น Blockchain เพื่อที่จะลดการใช้แรงงานคน

ในการประชุม AI ปี 2018 Ma  กล่าวอย่างหนักแน่นว่า ถ้า Blockchain, AI และ IoT ไม่สามารถเข้ากลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมการผลิต  3 เทคโนโลยีนี้ ก็จะล้าหลังไป
“AI, Blockchain และ IoT จะไม่มีความหมายอะไร เว้นแต่จะสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตและวิวัฒนาการของสังคมไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น”

“Blockchain เป็นยุคที่สองของอินเทอร์เน็ต มูลค่าของ blockchain มีค่าเท่ากับ 10 เท่าของอินเทอร์เน็ต Blockchain เป็นเครื่องที่สร้างความไว้วางใจ ”

สภาแห่งรัฐของจีนได้ขอให้หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเร่งพัฒนา blockchain ซึ่งอาจสนับสนุนการใช้ blockchain ในการผลิต

“เพื่อสร้างตลาดตราสารทุนในภูมิภาคในมณฑลกวางตุ้ง ตามการเปิดตลาดทุน ฮ่องกง มาเก๊า และสถาบันการลงทุนระหว่างประเทศให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรม เราจะพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินอย่างจริงจัง เร่งการวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูล blockchain และข้อมูลขนาดใหญ่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมาย ”

 

Blockchain มีมูลค่าสูงถึง 430 ล้านเหรียญสหรัฐในอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไร

การศึกษาเรื่อง “Blockchain: Forecast for Agriculture Market for 2023” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมประเมินว่าการปิดกั้นตลาดการเกษตรและอาหารมีมูลค่าประมาณ 60.8 ล้านเหรียญ นักวิจัยจาก ReportLinker ระบุว่าภายในปี 2023 ตลาดจะเติบโตขึ้นเป็น 429.7 ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 47.8 เปอร์เซ็นต์

“ตลาด blockchain คาดว่าจะเติบโต เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ ของ Supply chain (ห่วงโซ่อุปทาน) ตามแนวเกษตรและอาหาร”

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลกระทบ เช่น Dairy Farmers of America และ ตลาด Albert Heijn ของเนเธอร์แลนด์ได้เริ่มใช้ Blockchain เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์บางชนิดแล้ว

Intel ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิพมูลค่า 213,000 ล้านเหรียญ ได้เปิดตัว Sawtooth Enterprise Blockchain ในปี 2017 ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบ decenterize ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น และความปลอดภัยในการถ่ายโอนในระดับสากลด้วยความโปร่งใส

Hyperledger ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรหลักที่ดำเนินงานโดย Linux Foundation ได้เปิดตัว Sawtooth อย่างเป็นทางการภายใต้แบนเนอร์ Hyperledger ในเดือนมกราคมเพื่อร่วมมือกับกลุ่มสมาชิก ในการทดสอบblockchain

ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สร้างขึ้นโดย  Intel, Hyperledger และโครงการ blockchain ที่เป็นสาธารณะ ผู้จัดจำหน่ายอาหารที่เพิ่มขึ้นได้เริ่มดำเนินการนำร่องเพื่อที่จะทดสอบเกี่ยวกับ blockchain     Walmart และ Nestle พร้อมกับ 10 บริษัท ในอุตสาหกรรมอาหารได้ร่วมงานกับ IBM เพื่อดำเนินงาน IBM Food Trust ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่ใช้ Blockchain ในการปรับปรุงการตรวจสอบของผลิตภัณฑ์อาหาร

Frank Yiannas รองประธานด้านความปลอดภัยในอาหารของ Walmart กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าระบบตรวจสอบที่มีอยู่ ซึ่งใช้โดยเหล่าผู้จำหน่ายอาหารนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ได้ผล

เมื่อพิจารณาถึงความคืบหน้าของ 12 ผู้จำหน่ายอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลกได้มี การทดสอบ และนำไปใช้ Blockchain กันอย่างแพร่หลาย อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการจัดหาอาหารอาจเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมแรกที่ใช้เทคโนโลยี blockchain อย่างกว้างขวาง .

ขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ IBM และรองประธานฝ่ายกระบวนการทาง  blockchain ของ Suzanne Livingston ได้กล่าวว่า IBM Food Trust และ บริษัท 12 แห่งได้ทดสอบการบังคับใช้ blockchain มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วโดยสามารถหักล้างธุรกรรมได้ 500,000 รายการ

 

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Blockchain คือ ตลาดค้าปลีก มูลค่า 2.3 พันล้านเหรียญ

ในเดือนมิถุนายน MarketsandMarkets ตีพิมพ์รายงานการวิจัยตลาดฉบับใหม่ “Blockchain ในตลาดค้าปลีกโดยผู้ให้บริการแอพพลิเคชันขนาดองค์กรและภูมิภาค – คาดการณ์โลกถึง 2023” เปิดเผยว่า blockchain ในตลาดค้าปลีกปัจจุบันมีมูลค่า  80 ล้านเหรียญ

โดยปี 2023 นักวิจัยคาดการณ์ว่า blockchain ในตลาดค้าปลีกสามารถเติบโตได้ถึง 2.339 พันล้านเหรียญสหรัฐฯซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 96.4% นั่นคือ CAGR ที่สูงที่สุดและการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ blockchain การศึกษาชี้ให้เห็นว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกในช่วงหลายปีข้างหน้าเนื่องจากรัฐบาลยอมรับว่าเทคโนโลยี blockchain เป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจนวัตกรรม ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ (SaaS) ยังได้เริ่มเสนอแนวทางเกี่ยวข้องกับ blockchain ให้กลุ่ม บริษัทต่างๆ

“ผู้ค้าปลีกตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี blockchain ในด้านประสิทธิภาพของระบบ Supply chain  (ห่วงโซ่อุปทาน) และเริ่มใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันทางธุรกิจ นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังสำรวจเทคโนโลยี blockchain เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนวัตกรรม ”

สำหรับเครือข่ายค้าปลีกจำเป็นต้องมีเครือข่าย blockchain ที่สามารถจัดการกับธุรกรรมอย่างน้อย 50,000 รายการต่อวินาทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ Supply chain (ห่วงโซ่อุปทาน) ขนาดใหญ่ที่สนับสนุนพ่อค้า นักวิจัยกล่าวว่าผู้ให้บริการ Blockchain หลัก ได้แก่ IBM, SAP, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Bitfury, Auxesis Group, Cegeka, BTL, Guardtime, Loyyal และ BigchainDB กำลังพัฒนา                   แอพพลิเคชันทางธุรกิจของ blockchain

 

Blockchain ในด้านการเงิน 3 ล้านล้านเหรียญ

ตลาดธนาคารในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินและธนาคารที่ดูแลบัญชีออมทรัพย์สำหรับผู้ค้าปลีกและผู้ลงทุนสถาบันมีมูลค่าประมาณ 32 ล้านล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง Nick Tomaino กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์

“ผมเห็นการลงทุนและเก็งกำไรเป็นการนำไปใช้ ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่ สกุลเงินดิจิตอลจะเปลี่ยนจาก 200 พันล้านเหรียญไปเป็น หลายล้านล้านเหรียญแค่เพียงการเก็งกำไร จากมุมมองของผมสิ่งที่เห็นทั่วโลกในแง่ของการมองดูสินทรัพย์ประเภทการลงทุนใหม่นี้ผมคิดว่าเป็นไปได้ ”

ธนาคารส่วนใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะมีกำไรจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินการกับธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านดอลลาร์แม้แต่ใน Transferwise ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมธนาคารที่ซ่อนไว้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะเกินกว่า 7,500 เหรียญ

ถ้าหาก Blockchain ไม่ได้สนับสนุนระบบการเงินของโลก มีโอกาสสูงที่เทคโนโลยีนี้จะเกิดผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการให้บริการ

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมนักลงทุนของ Bitcoin ได้ส่ง 29,999 BTC รายการธุรกรรม BTC ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ 194 ล้านดอลลาร์โดยมีค่าธรรมเนียม 0.01 ดอลลาร์ เนื่องจากมีต้นทุนประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรม เพื่อล้างการชำระเงิน 1 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงิน fiat เพื่อส่งธุรกรรม 194 ล้านดอลลาร์ อาจทำให้ต้นทุนเสียหายได้ง่ายด้วยระบบเดิม

Jack Ma กล่าวในการพูดเมื่อไม่นานมานี้ ว่า Alibaba กำลังศึกษาเทคโนโลยี blockchain อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างสังคมไร้เงินสดที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้

“ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสังคมไร้เงินสดและปิดกั้นเทคโนโลยีเหมืองแร่ อาลีบาบาคือการที่เราจะย้ายโลกเข้าสู่สังคมที่ไม่มีเงินสด สังคมที่สามารถทำให้ทุกคนมีความเสมอภาครวมถึงการได้รับเงินที่พวกเขาต้องการ นี่คือเหตุผลที่เราต้องการให้สังคมไม่มีเงินสด ”

Blockchain หลายโครงการเช่น Ripple และ Stella ซึ่งกำลังทำงานร่วมกับธนาคารและผู้ให้บริการการชำระเงินเพื่อใช้ประโยชน์จาก blockchain เป็นฐานในการประมวลผลการชำระเงิน

ถ้า  blockchain สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดของภาคธนาคารในต่างประเทศและร้านค้าแบบดั้งเดิมที่มีมูลค่า เช่น ทอง แล้วอาจจะมีมูลค่าการตลาดหลายพันล้านเหรียญต่อหุ้นคาดการณ์ว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเทคโนโลยีใหม่ในปี  2023 โดยมีมูลค่า 2.3 พันล้านเหรียญ นักวิเคราะห์คาดว่าเทคโนโลยี blockchain ในภาคการเกษตรจะมีมูลค่า 430 ล้านดอลลาร์และ 500 ล้านเหรียญในการผลิต  การเพิ่มขึ้นของพลังงานและการประกันภัย คาดการณ์โดย MarketsandMarkets จะขยายตัวเป็น 7 พันล้านเหรียญและ 1,4 พันล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับภายในสิ้นปี 2023 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 84.9 เปอร์เซ็นต์

 

0 0 vote
Article Rating
Article
Writer
การสมัครรับข้อมูล
แจ้งเตือนสำหรับ
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Maybe You Like

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x