Hardfork

ประชาธิปไตยบน Blockchain ตอนที่ 1 การอัพเดท Hard fork และ Soft fork คืออะไร

“Bitcoin กำลังจะ Hard fork เราจะได้เหรียญฟรีกันไหม?” เคยได้ยินประโยคนี้กันไหมครับจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าการแค่การที่ได้เหรียญฟรี ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของ Cryptocurrency มันเห็นเหตุการณ์ค่อนข้างที่สำคัญทีเดียว

Advertisment ad adsense adlogger