Bitcoin History

ประวัติศาสตร์ Bitcoin ตอนที่ 8 Wikileaks เมื่อ Bitcoin กลายเป็นระบบการเงินที่ไม่สามารถล้มล้างได้

Wikileaks ถูกทางรัฐบาลแบนช่องทางการชำระเงินต่างๆไม่ว่าบัญชีธนาคาร Visa หรือ Paypal จึงได้หันมารับ bitcoin เพราะไม่มีใครสามารถทำลายมันลงได้
follow blockchain review community:
telegram channel: buff.ly/2z99gfW
telegram group: buff.ly/2z99gws
twitter: buff.ly/2IVjQXv
website : buff.ly/2lZPR89
youtube : tinyurl.com/y9tcko3a
line: tiny.cc/ymw7yy
soundcloud: https://tinyurl.com/y984f43w

ประวัติศาสตร์ Bitcoin ตอนที่ 7 Silkroad ตลาดมืดแห่งแรกที่ใช้ bitcoin

“Bitcoin ใช้สำหรับฟอกเงิน” “Bitcoin มีไว้ซื้อของผิดกฎหมาย” คุณรู้ไหมว่าทำไมประโยคเหล่านี้มีที่มาจากที่ไหน ในอดีต Bitcoin ไปใช้ในตลาดมืดแห่งนึงที่เรียกว่า Silkroad จะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยครับ
==========================

follow blockchain review community:
telegram channel: https://buff.ly/2z99gfW
telegram group: https://buff.ly/2z99gws
twitter: https://buff.ly/2IVjQXv
website : https://buff.ly/2lZPR89
youtube : https://tinyurl.com/y9tcko3a

ประวัติศาสตร์ Bitcoin ตอนที่ 6 พิซซ่าสองถาดที่แพงที่สุดในโลกและความผิดพลาดครั้งเดียวของ Bitcoin

History of Bitcoin ตอนที่ 6 วันนี้เสนอตอน พิซซ่าสองถาดที่แพงที่สุดในโลกและความผิดพลาดครั้งเดียวของ Bitcoin
แอดหาญ
==========================

follow blockchain review community:
telegram channel: https://buff.ly/2z99gfW
telegram group: https://buff.ly/2z99gws
twitter: https://buff.ly/2IVjQXv
web site : https://buff.ly/2lZPR89
youtube : https://tinyurl.com/y9tcko3a

ประวัติศาสตร์ Bitcoin ตอนที่ 4 Subprime crisis มูลเหตุของ Bitcoin

เงินที่เราถือในทุกวันนี้เป็นเงินของเราจริง ๆ หรือเปล่าทำไมเงินของเราถึงถูกผลิตโดยรัฐบาล รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นใคร ทำไมเราจึงเชื่อถือรัฐบาล โลกของเราเคยชินกับระบบตัวกลางที่มีคนดูแล แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะได้เห็นความล้มเหลวของตัวกลางในแต่ละยุคสมัย แต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลายครั้งที่การล้มเหลวของตัวกลางเหล่านี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นผู้มีอำนาจมักจะไม่ได้รับผิดชอบหรือรับบทลงโทษอย่างที่ควรจะเป็น

ประวัติศาสตร์ Bitcoin ตอนที่ 3 Cypherpunk นักปฎิวัติเงินดิจิทัล

หลังจากบทที่แล้วเราได้พูดถึงเงินดิจิทัลที่ล้มเหลวในยุคเริ่มต้นมาแล้วตอนนี้เราจะมาเล่าถึงสาเหตุในการเกิด Bitcoin ครับว่าในช่วงก่อนปี 2008 ที่ White Paper ของ Bitcoin จะถูกเผยแพร่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนอื่นเราจะขอเล่าย้อนไปถึงคนกลุ่มหนึ่งๆที่ได้รวมตัวกันตั้งแต่สมัยยุคแรกๆของอินเทอร์เนตเลยทีเดียว โดยคนกลุ่มนี้นั้นมีแนวคิดค่อนข้างเป็นเสรีนิยมที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลหรือใครก็ตามมายุ่งเกี่ยวกับพวกเขาซึ่งคนกลุ่มนี้มีชื่อว่า “Cypherpunk”

1 2
Advertisment ad adsense adlogger