fbpx

Blockchain Review Podcast ep-22 Security Token อนาคตของตลาดสินทรัพย์ไร้พรหมแดนที่ยังมาไม่ถึง

ด้วย Security Token หุ้นหรือที่ดินกลายเป็นหลักทรัพย์ที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าถึงอย่างไรพรหมแดนโลกเราจะเกิดอะไรขึ้น แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่จะมาถึงรวดเร็วนัก follow blockchain review: tinyurl.com/ycp9yeyt

Blockchain Review Podcast ep-22 Security Token อนาคตของตลาดสินทรัพย์ไร้พรหมแดนที่ยังมาไม่ถึง

0
3 Mar 2020


ด้วย Security Token หุ้นหรือที่ดินกลายเป็นหลักทรัพย์ที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าถึงอย่างไรพรหมแดนโลกเราจะเกิดอะไรขึ้น แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่จะมาถึงรวดเร็วนัก

follow blockchain review: tinyurl.com/ycp9yeyt

Article Blockchain Review Podcast
Writer
  การสมัครรับข้อมูล  
แจ้งเตือนสำหรับ

Maybe You Like