fbpx

Bitsabuy กระดานแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลสัญชาติลาว

เมื่อก่อนปกติถ้าคนลาวจะซื้อบิทคอยน์ก็ต้องใช้ p2p หรือบัญชีในไทยแต่เดียวนี้มีให้แลกเป็นกีบแล้ว

Bitsabuy กระดานแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลสัญชาติลาว

1.4 K
10 May 2019

ในปัจจุบันเทคโนโลยีบลอคเชนเข้ามามีบทบาทกับหลายๆๆหน่วยงาน หลายๆๆประเทศนำมาใช้เพื่อพัฒนาระบบต่างๆให้ใช้งานสะดวกสบายและแม่นยำรวดเร็วในการส่งข้อมูลต่างๆๆแม้กระทั้งในเรื่องCryptocurrencyที่หลายๆๆประเทศให้ยอมรับและมีกฎหมายต่างๆๆเข้ามาควบคุมในการใช้งานและบริการ ล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านเรา สปป.ลาว ได้มีExchange แลกเปลี่ยน สัญชาติลาว ชื่อBitsabuy ส่วนการใช้งานฝากถอนก็ไม่ต่างจากกระดานในประเทศไทย

ความปลอดภัย KYC + AML

กระดานแลกเปลี่ยนนั้นก็มีระบบ KYC ในการยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายภาพ และกฎเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการถอนก็ต้องมีการยืนยันผ่านอีเมล์ปกติ รวมถึงระบบ 2FA เพื่อรักษาความปลอดภัย ไม่ต่างจากกระดานในประเทศไทย

หมายเหตุ: ปัจจุบันกฎหมายด้านเงินดิจิทัลในลาวนั้นยังอยู่ในสถานะที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแต่ก็คล้ายกับสถานะของกฎหมายไทยก่อนปี 2018

https://www.bitsabuy.com/ref/739

Article Exchange
Writer
  การสมัครรับข้อมูล  
แจ้งเตือนสำหรับ

Maybe You Like