fbpx

บิทคับจับมือภาครัฐและเอกชนเชิญองค์กรบล็อกเชนยุโรปประชุมสัมมนาวิชาการสุดยอดบล็อกเชนปักหมุดไทยสู่แผนที่โลกนักพัฒนาบล็อกเชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2019

(30 พฤศจิกายน 2561) บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ประธานเครือข่ายบล็อกเชนในประเทศไทยจับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่ายยูโรเปียนบล็อคเชนฮับ (European BlockchainHub) องค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงผลกำไร และ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒน

บิทคับจับมือภาครัฐและเอกชนเชิญองค์กรบล็อกเชนยุโรปประชุมสัมมนาวิชาการสุดยอดบล็อกเชนปักหมุดไทยสู่แผนที่โลกนักพัฒนาบล็อกเชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2019

2 Dec 2018

(30 พฤศจิกายน 2561) บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ประธานเครือข่ายบล็อกเชนในประเทศไทยจับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่ายยูโรเปียนบล็อคเชนฮับ (European BlockchainHub) องค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงผลกำไร และ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น

“Blockchain For Sustainable Development Goals Tour Summit 2018/19”เพื่ออัพเดทความรู้บล็อคเชนโลกจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกาอาเซียน พร้อมกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมต่างๆที่ประยุกต์ใช้ได้ผลจริง ให้กับกลุ่มผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยให้สามารถรับมือกับวิกฤตพลวัตที่กำลังคืบคลานเข้าสู่ประเทศไทยและเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อคเชนมาสร้างรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้ทันจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตัล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (BCGH)ประธานเครือข่ายบล็อกเชนในประเทศไทยกล่าวถึงที่มาของงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น


“Blockchain For Sustainable Development Goals Tour Summit 2018/19” ว่า“จัดขึ้นโดยเครือข่ายยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจากประเทศยุโรปและประเทศเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 20 ประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชน อันประกอบด้วย อังกฤษ ลักเซมเบิร์ก สเปน โปแลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย สวีเดนสโลวีเนีย ในภาคพื้นยุโรป และ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลีอินเดีย โดยประเทศไทยได้รับการรับรองและแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ โดยมี BCGHเป็นประธานเครือข่ายในประเทศไทย
การสัมมนาครั้งนี้ มีหัวข้อการสัมมนาที่เข้มข้นมากมาย อาทิ

 

 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคพื้นประเทศยุโรปสู่เอเชีย และในประเทศไทย (Blockchain
  Technology Success Case Sharing from Europe to Asia & Thai)
  ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จและการประยุกต์ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีในยุโรป เอเชีย และไทย
  เพื่อให้การบริหารงานในภาครัฐและเอกชนในวงกว้างตั้งรับได้ทันกับคลื่นปฏิวัติเทคโนโลยีบล็อกเชนในวงการต่าง
  ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเงินธนาคาร, ขนส่งโลจิสติคส์, การค้า ทรัพยากรบุคคล ซึ่งคุณแอนจา บลาจผู้แทนเครือข่ายยูโรเปียนบล็อคเชนฮับได้ยกตัวอย่างขององค์กรในยุโรปและเอเชียที่เริ่มใช้งานบล็อกเชนในส่วนต่าง ๆ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2019
 2. เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา
  และช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศได้อย่างไร (How Blockchain Technology
  can enable National Growth & Support National Infrastructure)
  นำโดยเนื้อหาด้านผลประโยชน์ของการเชื่อมโยงบล็อกเชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติในทวีปยุโรป
  จากมุมมองของ คุณเร็กซ์ ยีพ สมาชิกก่อตั้งยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ
  และการเตรียมตัวของภาครัฐและเอกชนเมื่อมีนโยบายการใช้บัตรประชาชนกับบล็อกเชน โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน
  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  ที่ได้กล่าวถึงผลกระทบฟินเทคและข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์
  นอกจากนี้บล็อกเชนยังกระทบต่อวงการสื่อด้วย โดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  BCGH กล่าวถึงทางออกและผลสะท้อนของต่อวงการสื่อสารมวลชน โฆษณาและการรับรู้ของประชาชนอย่างไร
 3.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน – บล็อกเชนเพื่อใช้ในการรับรองความถูกต้อง (Blockchain Practical
  Case – Blockchain for Authentication) การยืนยันความถูกต้องและที่มาของสิ่งของที่มีมูลค่า เช่น เอกสารสำคัญ
  เอกสารแสดงตัวตน สิ่งของมีค่า เวชภัณฑ์ สินค้า เครื่องสำอาง โดย คุณอำนาจ บุญขวัญ
  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
  ได้แบ่งปันความรู้เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเกิดการพิสูจน์ อัตลักษณ์ของคน เอกสาร สิ่งของ
  และสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนได้แล้ว
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน – ในงานราชการ (Blockchain Practical Case – Government Sector)
  เจาะลึกการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนภาครัฐในสหภาพยุโรป สู่การใช้งานในประเทศไทย
  โดยในการเสวนาได้มีการนำกรณีศึกษาจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปมาแลกเปลี่ยน
  เรียนรู้ในงานราชการไทยได้อย่างไร
 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน – ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และ การติดตามที่มาของสินค้า (Blockchain Application in new era of Trade; Trade Finance, Intellectual Property and Traceability) เปิดโลกบล็อกเชนในบริการธุรกิจการค้าต่างประเทศทรัพย์สินทางปัญญา และการค้ายุคใหม่ โดย ดร. สมนึก คีรีโต ที่ปรึกษา กระทรวงพาณิชย์และผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาพร้อมกับ
  คุณดาววิภา ลี้กำจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจใหม่ สำนักงานนโยบายเเละยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์มาร่วมชี้แจงโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงในการประยุกต์ใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจการค้า
 6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน – การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการศึกษา กรณีศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เคบีทีจี (Blockchain Application in education; case study Chulalongkorn
  University and KBTG) การเปิดเผยครั้งแรกของการใช้บล็อกเชนในองค์กรการศึกษาขนาดใหญ่
  โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณสิริวัฒน์
  เกษมวัฒนาโรจน์ Advance Visionary Architect กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (เคบีทีจี)
  กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการศึกษาได้
  เพื่อเป้าหมายสู่การขับเคลื่อนภาคธุรกิจและภาครัฐที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BCGH ประธานเครือข่ายบล็อกเชนในประเทศไทย
  กล่าวถึงผู้ที่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ สามารถติดตามเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  www.bitkubblockchain.com
0 0 vote
Article Rating
Article
Writer
การสมัครรับข้อมูล
แจ้งเตือนสำหรับ
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Maybe You Like

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x