Earth Nutchanon

เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร

เทคโนโลยี Blockchain นั้นโดยพื้นฐานแล้วมันคือรูปแบบการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายการเก็บข้อมูลแบบห่วงโซ่ที่ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็น Block และร้อยเรียงด้วย Chain มันเป็นฐานข้อมูลสาธารณที่คล้ายๆกับ wikipedia ที่ใครๆสามารถแก้ไขได้

Advertisment ad adsense adlogger